Ανακοίνωση για έναρξη παράδοσης ΠΑΡ109 κ. Γαλανίδου

Η παράδοση ΠΑΡ109 Προσεγγίσεις στην Προϊστορία Ι: Εθνοαρχαιολογία και Πειραματική Αρχαιολογία της κ. Γαλανίδου θα ξεκινήσει να προσφέρεται, μέσω της εφαρμογής MS-Teams, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:30-17:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κωδικός εισόδου στο Teams: 2m3bqrc