Ανακοίνωση για ΕΜ004 (διδάσκουσα Α. Γκαζή)

Η τελευταία παράδοση του μαθήματος ΕΜ004 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 στις 9:15, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει καταρχήν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή MS Teams, ακολουθώντας τα βήματα εγκατάστασης και χρήσης της που θα βρουν εδώ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Αφότου εγκαταστήσουν την εφαρμογή θα μπορέσουν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική τάξη χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχει ανακοινωθεί στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn και ακολουθώντας τις λοιπές οδηγίες για τα τελευταία βήματα που δίνονται εκεί.

Διευκρινίζεται ότι για τους/τις φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ολοκληρώσουν το μάθημα μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα δοθεί η δυνατότητα να το ολοκληρώσουν δια ζώσης, όταν καταστεί δυνατό να ανοίξει ξανά το Πανεπιστήμιο. Όταν συμβεί αυτό θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις για την πραγματοποίηση της τελευταίας παράδοσης και της εξέτασης που θα ακολουθήσει.