Ανακοίνωση διδάσκουσας κ. Π. Καραναστάση για παράδοση ΚΑΡ141 εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα με εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ΚΑΡ141 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31.03.2020. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα microsoft teams.