Ανακοίνωση διδάσκουσας κ. Ελευθερίας Ζέη για την παράδοση των μαθημάτων της εξ αποστάσεως

Ενημερώνονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και φοιτήτριες στην παράδοση και το μεταπτυχιακό σεμινάριο της κ. Ζέη ότι τα μαθήματά της θα αρχίσουν να παραδίδονται διαδικτυακά από την τρέχουσα εβδομάδα. Το προπτυχιακό σεμινάριο την Παρασκευή 11.30-2.30 μ.μ. και το μεταπτυχιακό σεμινάριο την Τετάρτη 5.30-8.30 μ.μ.