Ανακοίνωση διδάσκοντος κ. Σωκράτη Πετμεζά για τα διαδικτυακά μαθήματα του

Τα μαθήματα του κ. Πετμεζά θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Teams την ίδια ώρα και ημέρα που προβλέπει και το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν στο elearn του μαθήματος ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στο βοηθητικό διδακτικό υλικό και σε ανακοινώσεις.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΧ328 (κάθε Τετάρτη στις 17:30-20:30)

κωδικός elearn: inx328

κωδικός teams: 1t7vqhw

Η ημερομηνία της αναπλήρωσης του μαθήματος που χάθηκε θα αναρτηθεί στο elearn και τη Γραμματεία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΝΧ174 [στο elearn αναφέρεται ως INX116]

κωδικός elearn: inx116

κωδικός teams: z5x5rsy

Η ημερομηνία της αναπλήρωσης του μαθήματος που χάθηκε θα αναρτηθεί στο elearn και τη Γραμματεία.

Σ. Πετμεζάς