Ανακοίνωση διδάσκοντος κ. Π. Ιωάννου για παράδοση ΙΤΔ210

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,
Η παράδοση του μαθήματος “Ισπανική Ζωγραφική, από τον Γκρέκο στον Γκόγια” από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 θα προσφέρεται με ηλεκτρονικό τρόπο, κυρίως μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams, σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.