Ανακοίνωση διδάσκοντα κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου για παράδοση ΒΙΣ623 και σεμινάριο ΒΙΣ369

Ενημερώνονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και φοιτήτριες στην παράδοση και το σεμινάριο του κ. Θεοδωρακόπουλου ότι τα μαθήματά του θα παραδίδονται ηλεκτρονικά τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ημέρες και ώρες, δηλαδή το σεμινάριο ΒΙΣΑ369 (Σ) κάθε Τρίτη, ώρα: 5:30-8:30 και η παράδοση ΒΙΣ623 (Π) κάθε Τετάρτη, ώρα: 11:30-2:30.