Ανακοίνωση για Αρχαιολογικό Εργαστήριο Ανασκαφής Σπηλαίου του Πάνθηρα

H προγραμματισμένη εργαστηριακή εργασία για την ανασκαφή στο Σπήλαιο του Πάνθηρα αναβάλλεται λόγω του lockdown.
Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προγραμματιστεί εκ νέου και οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση και διαδικασία επιλογής.

Η διευθύντρια της ανασκαφής,

Νένα Γαλανίδου
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας