Ανακοίνωση ανασκαφής Κραννώνας 2021

Η ανασκαφή στην αρχαία Κραννώνα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 19/7 – 24/9 και θα διαιρεθεί σε δύο περιόδους: 19/7 – 20/8 και 23/8 – 24/9.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανασκαφή να αποστείλουν αρχείο word/pdf στο οποίο θα αναγράφεται η αναλυτική τους βαθμολογία, η προηγούμενη ανασκαφική τους εμπειρία (αν υπάρχει) και ποια περίοδο εκ των δύο επιθυμούν, στα παρακάτω e-mail: aggelosmefsout@hotmail.gr, smaragdapapachristou@gmail.com. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από σύντομη συνέντευξη των ενδιαφερόντων από την επιτελική ομάδα. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 28/5/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους αρνητικό self-test για τον Covid-19, το οποίο και θα επιδείξουν στην επιτελική ομάδα κατά την άφιξή τους στον χώρο της ανασκαφής. Το self-test δύναται να έχει πραγματοποιηθεί έως 24 ώρες, το μέγιστο, πριν από την ώρα άφιξης.