Ανακοίνωση για αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο ΙΤΔ369 (κ. Κορνέζου)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο προπτυχιακό σεμινάριο ΙΤΔ 369 «Γυναίκες στην ιστορία της τέχνης» θα πρέπει να στείλουν στο email της διδάσκουσας [kornezou@uoc.gr] συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ μαζί με την αναλυτική βαθμολογία τους, έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 23:59. Το mail με το οποίο θα στείλετε την αίτηση να έχει ως θέμα: «ΙΤΔ 369 αίτηση συμμετοχής».

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει και περάσει δύο (2) τουλάχιστον παραδόσεις Ιστορία της τέχνης (ΙΤΔ). Επίσης προϋπόθεση είναι να διαβάζουν αγγλικά ή μια άλλη από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή ιταλικά. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων, όπως η βαθμολογία στις παραδόσεις ΙΤΔ, ο αριθμός παραδόσεων που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια ΙΤΔ που έχει παρακολουθήσει, για τα μεγαλύτερα έτη πόσο κοντά βρίσκεται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στη λήψη πτυχίου. Η επιλογή θα ανακοινωθεί έως την ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και η πρώτη συνάντηση με τους/τις φοιτητές/τριες που θα έχουν επιλεγεί θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Όσοι/όσες δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην πρώτη συνάντηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα.