Ανακοίνωση – Αιτήματα ειδικών εκπαιδευτικών ρυθμίσεων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) ενημερώνει τους Φοιτητές με Αναπηρίες ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (π.χ. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή άλλου τύπου δυσκολίες) ότι, εφόσον επιθυμούν ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις για την εξεταστική Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους το αργότερο μέχρι και την 15η Ιουλίου.

Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει κωδικό, πλήρη τίτλο μαθήματος και ονοματεπώνυμο διδάσκοντα/ουσας, στα οποία επιθυμούν παρέμβαση του ΣΚΦ για ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις.

Όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία εκπαιδευτικών ρυθμίσεων μέχρι σήμερα και είναι δικαιούχοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν συμπληρωματικά εκτός από τα μαθήματα: α) διαγνωστικές εκθέσεις – ιατρικές γνωματεύσεις που τεκμηριώνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν και β) υπογεγραμμένα έντυπα περί επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο Α1 που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ και στην ιστοσελίδα μας:    https://skf.uoc.gr/index.php/el/service/stiriksi-amea
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πιθανή διευκρίνιση στο τηλ. 28310 77979 και στο email: rskf@admin.uoc.gr