Αναγνώριση μαθήματος ΑΙΣΑ401 (Κ. Παναγοπούλου) και ως Κλασική Αρχαιολογία

Το μάθημα ΧΕ 2022-23 της κ. Αικατερίνης Παναγοπούλου ΑΙΣΑ401, «Ιστορίες μέσα από τα αρχαία νομίσματα», θα αναγνωρίζεται, με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, κατόπιν αιτημάτων φοιτητών και ως Κλασική Αρχαιολογία (ΚΑΡ).