ΑΙΣ 511: Εμβόλιμη προφορική εξέταση Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώνεται πως η εξέταση του μαθήματος του κυρίου Βλασόπουλου ΑΙΣ511, Ιστορία της αρχαίας δουλείας, θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα Teams την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, μεταξύ 16.00-17.00

Η διεύθυνση του μαθήματος στο elearn.uoc.gr είναι: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2586

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στην εμβόλιμη εξεταστική οφείλουν να δηλώσουν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn την ημέρα και ώρα κατά την οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν θα δηλώσουν ημέρα και ώρα στην πλατφόρμα elearn δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Η σχετική δήλωση θα μπορεί να γίνει από την Τετάρτη 22/12/2021 μέχρι τη Δευτέρα 10/1/2022.

Η δήλωση της ημέρας και της ώρας κατά την οποία ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια επιθυμεί να εξεταστεί θα γίνει μέσω της δραστηριότητας «Εμβόλιμη Προφορική Εξέταση Μαθήματος Ιανουαρίου 2022» στην πλατφόρμα elearn.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να εισέλθουν σε αυτή την δραστηριότητα και να δηλώσουν την ημέρα και την χρονοθυρίδα της προτίμησής τους. Είναι ατομική ευθύνη του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας να διασφαλίσει ότι ολοκλήρωσε σωστά τη σχετική διαδικασία κράτησης ημέρας και ώρας συμμετοχής του στην προφορική εξέταση.

Η εξέταση θα έχει διάρκεια 60 λεπτά. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα Teams τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης τους. Ο διδάσκων θα καλεί ο ίδιος τους φοιτητές για κάθε προγραμματισμένη ώρα εξέτασης, οπότε δεν υπάρχει κωδικός συμμετοχής στην εξέταση.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να έχουν καθ’ όλη της διάρκεια της εξέτασης αναμμένη την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής μέσω της οποίας θα συνδεθούν στην πλατφόρμα Teams, ειδάλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Οφείλουν επίσης να επιδείξουν στον διδάσκοντα κατά την έναρξη της εξέτασης τη φοιτητική τους ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία, καθώς και να έχουν αποδεχτεί και να τηρήσουν στη διάρκεια της εξέτασης όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.