8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, Ιωάννινα 2020

Tο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διοργανώσει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, που θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο “Κάρολος Παπούλιας” στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων στις 8-10 Μαΐου 2020.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι “Το άυλο μέσα από το υλικό: θρησκεία, μαγεία, ιδεολογία και πρακτικές” και μπορούν να συμμετέχουν με ομιλία ή poster μονάχα προπτυχιακοί φοιτητές ή πρόσφατα πτυχιούχοι, που όμως δεν βρίσκονται εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Πρόσκληση (call for papers)

Αίτηση

Ιστοσελίδα συνεδρίου

Η αποστολή των Αιτήσεων/Περιλήψεων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.