4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών | Υποβολή προτάσεων: 15.05.2024-20.06.2014

Ανακοινώθηκε η 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να καταθέσουν πρόταση, μπορούν να απευθύνονται στην κα Καϊσερλή Ιωάννα (28310 77102, ikaiserli@yahoo.gr) για πληροφορίες και συνδρομή στη σύνταξη του τεχνικού/οικονομικού μέρους της πρότασης.

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 14 Μαΐου 2024, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Προϋπολογισμός: 9.250.000,00 €

Προκήρυξη: 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Υποβολή Αιτήσεων: αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: https://portal.hfri.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.elidek.gr/call/4th-call-postdoctoral-researchers/