2ο μάθημα ΕΜ004 (κ. Γκαζή), Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, 9:30, εργαστήριο Η/Υ Φιλοσοφικής Σχολής

Το μάθημα ΕΜ004 “Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών” από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 θα διεξάγεται κανονικά στο εργαστήριο Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής (δίπλα στην αίθουσα 9) στις 9:30 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.