2ο μάθημα ΕΜ002 (κ. Γκαζή), Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 9:30, εργαστήριο Η/Υ Φιλοσοφικής Σχολής

Το μάθημα ΕΜ002 “Διαδίκτυο & Ανθρωπιστικές Επιστήμες” από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 θα διεξάγεται κανονικά στο εργαστήριο Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής (δίπλα στην αίθουσα 9) στις 9:30 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.