1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλασικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Αθανασία και Μνήμη στον Αρχαίο Κόσμο», που θα διεξαχθεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ρέθυμνο. Το συνέδριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και υποψήφιους/-ες διδάκτορες των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://pgradconferenceuoc.wixsite.com/immortality-memory και να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:pgradconference.uoc@gmail.com.

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Συνέδριο (CfP)

Αφίσα συνεδρίου