Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και Φωτογραμμετρίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και Φωτογραμμετρίας με τίτλο «Από την Ανασκαφή στη δημοσίευση» θα διεξαχθεί από τις 25 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2024, στο Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (Νεοφύτου Πατελάρου, Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο).

Όσοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες σε μεταπτυχιακό επίπεδο επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Εργαστήριο παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση alagos@uoc.gr.

Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαΐου, ώρα 11.00, στο Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Δείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.