Πρόγραμμα αναπληρώσεων για την παράδοση ΤΟΥ 227 (Αναστασόπουλος)

Ανακοινώνεται πως θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις στο πλαίσιο του μαθήματος ΤΟΥ 227 (Αναστασόπουλος):

  1. Πέμπτη 18 Απριλίου, 8.30-11.30, αίθ. 5
  2. Πέμπτη 16 Μαΐου, 8.30-11.30, αίθ. 5
  3. Τρίτη 21 Μαΐου, 8.30-11.30, αίθ. 11