Προκήρυξη | 27η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 5-7/7/24

Δείτε εδώ την προκήρυξη της 27ης Θερινής Συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας που θα γίνει στο Ρέθυμνο στο διάστημα μεταξύ 5-7 Ιουλίου 2024.