Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν την προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2022-23 που αφορά σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης που φοιτούν στις Σχολές του Ρεθύμνου, καθώς και την αίτηση των υποψηφίων και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την κ. Σοφία Γιαλεδάκη (postgrad.secr@uoc.gr) έως και την 22η Απριλίου 2024.