Προκήρυξη διενέργειας εκλογών & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου μελών προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) της Φιλοσοφικής Σχολής ΠΚ στην Κοσμητεία της ΦΣ ΠΚ

Δείτε εδώ την προκήρυξη διενέργειας εκλογών και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε στις 17 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα, από τις 8:00 έως τις 14:00 και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και κατά τις ίδιες ώρες και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Η δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: deanphil_sec@uoc.gr από τις 26 Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή [26.4.2024] έως τις 27 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα [27.5.2024] και ώρα έως τις 12:00΄ μ.