Πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση | 7/2/2024

Δείτε εδώ το Πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας που συντάχθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024.