Πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 12/4/2024


Δείτε εδώ το πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.