Πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας | 22/3/2024

Δείτε εδώ το πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.