ΠΜΣ ΑΜΚΙΑ κατεύθυνση ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 δεν θα προσφερθεί σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνήσουν μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 με την Διευθύντρια του ΠΜΣ ΑΜΚΙΑ, κ. Νένα Γαλανίδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση galanidou@uoc.gr, για να βρεθεί εξατομικευμένη λύση για τον/την καθένα/καθεμία.