Παράταση πρόσκλησης υποβολής εισηγήσεων για το Διεθνές Συνέδριο “Feminisms and Politics in Interwar Balkans and East – Central Europe”, 28-30/11/2024, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το ερευνητικό πρόγραμμα “Φεμινισμοί και Πολιτική στα Βαλκάνια την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1939)”, που υλοποιείται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Δαλακούρα Αικατερίνη, και την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης “2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών” (Αριθμός Έργου: 3050), διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Feminisms and Politics in Interwar Balkans and East – Central Europe”.

Βρείτε ΕΔΩ την πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: fepib-conference2024.ia.uoc.gr

Παράταση προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων: 31 Ιουλίου 2024.