Κατάλογος επιλογής φοιτητών/τριών σεμιναρίου ΒΑΡ 380 (διδάσκων: Θ. Μαΐλης)

Δείτε εδώ τον κατάλογο επιλογής φοιτητών/τριών για το προπτυχιακό σεμινάριο ΒΑΡ 380 «Από τον Ιουστινιανό στη Μακεδονική Δυναστεία. Οι μετασχηματισμοί στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη».