Ιδρυματικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Δείτε εδώ την ενημέρωση σχετικά με τα Ιδρυματικά μαθήματα για την επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24, καθώς και το πρόγραμμα διδασκαλίας.