Επιλογή φοιτητών/τριών ΠΑΡ355

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου ΠΑΡ 355 Παλαιολιθική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/1/2024 στις 2:30 online. Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/χθείσες να συνδεθούν στο μάθημα μέσω ΤΕΑΜS.

Κατάλογος  επιλεγέντων/επιλεχθεισών