Εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεταπτυχιακές Σπουδές, ΕΑΡ 2023-2024

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου αντί για την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.