Αναπληρώσεις σεμιναρίου ΚΑΡ309 – Οι Ναοί της Μεγάλης Ελλάδος (Π. Γεωργόπουλος)

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ΚΑΡ309 – Οι Ναοί της Μεγάλης Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις στις εξής ημερομηνίες: 20/04/2024 και 27/04/2024. Και οι δύο θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 1 και ώρα 09.30.