Αναπληρώσεις παράδοσης ΚΑΡ105 (διδάσκων: Π. Γεωργόπουλος)

Στα πλαίσια του μαθήματος ΚΑΡ105 – Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις στις εξής ημερομηνίες:

  1. 15/05/2024, 11.30 – 14.30, Αίθουσα 7.
  2. 18/05/2024, 09.30 – 12.30, Αίθουσα 5.
  3. 25/05/2024, 09.30 – 12.30, Αίθουσα 5.