Αναπλήρωση παράδοσης ΑΙΣ 176 (Διδάσκων: Α. Παπιομίτογλου): 6/4 13:30 @ αμφ. Β

Αναπλήρωση της παράδοσης ΑΙΣ 176 “Πτολεμαϊκή & Ρωμαϊκή Αίγυπτος” θα γίνει το Σάββατο (6/4) στις 13:30, Αμφιθέατρο Β (Διδάσκων: Α.Παπιομίτογλου).