Ανακοίνωση ωρολόγιου προγράμματος για το ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του/της ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (διάρκεια 7/3/2024 – 02/05/2024)

Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος κατάρτισης των ξεναγών θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της βιβλιοθήκης, στην πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου στο Ρέθυμνο. Οι επιτόπιες ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλους του νομούς της Κρήτης και στην Αθήνα. Όλα τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά μαθήματα και οι επιτόπιες ασκήσεις απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση [σύνολο ωρών 258 με δικαίωμα απουσιών έως 10% (δηλ. μέγιστο 25 ώρες)]. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση μιας ενότητας υπάρχει δικαίωμα επανεξέτασης εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.