Ανακοίνωση προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οθωμανική Ιστορία»

Δείτε εδώ την τρέχουσα προκήρυξη (Απρίλιος 2024) για την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οθωμανική Ιστορία».

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.