Ανακοίνωση για σεμινάριο ΚΑΡ309 (Διδάσκων: Π. Γεωργόπουλος)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θέλουν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο ΚΑΡ309 ‘Οι Ναοί της Μεγάλης Ελλάδος’ παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να τη στείλουν στο email του διδάσκοντος (pangeo@uoc.gr) μέχρι τη Δευτέρα 04/03/2024.
Για την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου ΚΑΡ309 και της παράδοσης ΚΑΡ105 ‘Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδος’ θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο