Ανακοίνωση για πρώτο μάθημα παράδοσης ΚΑΡ 105

Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα της παράδοσης ΚΑΡ 105 (διδάσκων: κ. Γεωργόπουλος) θα πραγματοποιηθεί, εκτάκτως λόγω υποχρεώσεων, διαδικτυακά μέσω Τeams, το Σάββατο 09/03/2024, 11.30-14.30. 

Κωδικός teams: 5zl6clg