Ανακοίνωση για παράδοση ΑΙΣ 176 και σεμινάριο ΑΙΣ 355

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις της παράδοσης ΑΙΣ 176 και του σεμιναρίου ΑΙΣ 355 για τις 1 και 2 Μαρτίου αντίστοιχα αναβάλλονται. Για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα βγει νέα ανακοίνωση (Διδάσκων: Α.Παπιομίτογλου).