Ανακοίνωση για παράδοση ΑΙΣ 176 (Διδάσκων: Α. Παπιομίτογλου)

Η πρώτη συνάντηση για την παράδοση ΑΙΣ 176 “Πτολεμαϊκή & Ρωμαϊκή Αίγυπτος” (Διδάσκων: A.Παπιομίτογλου) θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 1/3/2024.