Ανακοίνωση για Παλαιολιθικές Ανασκαφές σε Ροδαφνίδια, Λέσβου (1-30/9/24) & Σπήλαιο του Πάνθηρα, Μεγανησίου (20-31/10/24)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για συμμετοχή στις Παλαιολιθικές Ανασκαφές στα Ροδαφνίδια, Λέσβου (1-30/9/24) και στο Σπήλαιο του Πάνθηρα, Μεγανησίου (20-31/10/24). Διευθύντρια ανασκαφών: Νένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας.