Ανακοίνωση για μαθήματα ΙΤΔΑ132 και ΙΤΔΑ 390 (κ. Ιωάννου)

Τα μαθήματα ΙΤΔΑ132 και ΙΤΔΑ 390 (κ. Ιωάννου) δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου αντίστοιχα λόγω εγκεκριμένης άδειας απουσίας του διδάσκοντος.