Ανακοίνωση για εισαγωγική συνάντηση σεμιναρίου ΚΑΡ309 (διδάσκων: κ. Γεωργόπουλος)

Οι φοιτήτριες/τές που έχουν επιλεγεί για το σεμινάριο ΚΑΡ309 «Οι Ναοί της Μεγάλης Ελλάδος» του κ. Γεωργόπουλου καλούνται σε μια προπαρασκευαστική, εισαγωγική συνάντηση, που θα γίνει διαδικτυακά την Πέμπτη 07/03/2024, 17.30 – 20.30. 

Κωδικός Teams: o9h5poj