Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (K.A. 11524 Ε.Υ. ΑΛΚΗΣ ΤΕΡΣΕΝΟΒ)

Δείτε εδώ την Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (K.A. 11524 Ε.Υ. ΑΛΚΗΣ ΤΕΡΣΕΝΟΒ) από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης.