Υποτροφίες της Κροατικής Κυβέρνησης για Έλληνες πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το έγγραφο των Υποτροφιών σε μορφή pdf 

Call for applications in pdf form

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις εγγραφών από τους ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά, λήγει πριν την 14η Μαΐου 2021.