Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2022/04-07/15522_2022.pdf

http://news.uoc.gr/news/2022/04-07/Zimbra_mexico.pdf