Υποψηφιότητα που επιλέχθηκε για το Βραβείο W.S. Moss 2019-20

Το Βραβείο W.S. Moss για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 λαμβάνει ο υποψήφιος διδάκτορας Νικόλαος Αλέξης, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 29-4-2020.