Θεματικές ενότητες για απαλλακτική εργασία μαθήματος ΠΔΕ100

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η βαθμολόγηση του μαθήματος ΠΔΕ100 Διδάσκοντας το παρελθόν θα γίνει με την ανάθεση μιας εργασίας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 23 Ιουνίου 2023. 

Δείτε ΕΔΩ τις θεματικές ενότητες και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της εργασίας.