Συστηματική Ανασκαφική Έρευνα στο Χιλιομόδι Κορινθίας – Tenea Project 2021

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική ανακοίνωση.

Διάρκεια Ανασκαφής: 01/09/2021 – 15/10/2021 (Έξι Εβδομάδες).

Ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης: Τρεις εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, αποστέλλοντας σχετικό e-mail, επισυνάπτοντας παράλληλα το βιογραφικό τους, αποκλειστικά στην διεύθυνση Teneaproject@hotmail.com έως τις 31 Ιουλίου 2021.